Fransa Çalışma İzni

Fransa Çalışma İzni

İş toplantıları ya da bir konferansa katılmak gibi kısa süreli, proje bazlı işler için Schengen vizesi temin edilirken; uzun süreli (3 aydan fazla) çalışmak için Fransa’da bulunacakların çalışma iznine sahip olması gerekmektedir. Fransa ülkedeki istihdamı sağlamak için çalışma izni vermektedir, fakat başvruru sahibi kendisine istihdam sağlayacak  işin kapsamını ve süresini belirten iş sözleşmesine sahip olmalıdır. Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Birliği ve İsviçre vatandaşları çalışma izni prosedürlerinden muaf tutulmuşlardır. Her meslek ve mesleki yeterlilik için formaliteler farklılık göstermektedir. İlk olarak Fransa’ya çalışmak ve/veya ticari faaliyette bulunmak için giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Fransa Temsilciliğine Fransa'da gerçekleştireceği faaliyetinin kamu güvenliğine uygun olduğunu ve  Fransa'da çalışacağı iş ile  kendi ve kendisine refakatçi olarak gelen kişi veya kişilerin geçimini karşılayabileceğini kanıtlamalıdır. Daha sonra çalışma izninin verilebilmesi için hem kendisinin hem de Fransa’da kendisini istihdam edecek işverenin birtakım resmi yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Fransa dışında bulunan bir işveren tarafından geçici olarak görevlendirilen çalışan, maaş aldığı yabancı şirkette en az 3 aylık bir iş sözleşmesine sahip olması gerekmektedir. Aylık aldığı brüt ücretin en az SMIC’in 1,5 katına eşit olmalıdır.  Bu durumda yıllık oturum iznine sahip olabilme hakkını elde eden çalışan,  3 yıllık oturum iznine de başvuru yapabilir. Kadronun ve maaşlı çalışanın iş sözleşmesi 6 aydan uzun ise, kişinin Fransa’ya getirmek istediği aile bireyleri için “refakatçi aile” prosedürü uygulanmaktadır. Kişi her bir aile üyesi için ayrıca başvuruda bulunmalı ve başvuru işlemlerini şahsın özelliklerine göre (iş, eğitim, yaş…) düzenlemeli; aile birleşimi için gerekli yükümlülükleri yerine getirilmelidir.  İşveren Fransa’da birlikte çalışacağı kişinin ailesinden refakatçi gelecek kişinin bilgilerini de içerir şekilde DIRECCTE’ye başvuru yapmalıdır.

Fransa'ya uzun süreli vizesiyle giriş yapan kişi, oturum izni alabilmek için ilk 3 ay içinde gerekli işlemleri başlatmalıdır. Genellikle çalışma izinleri konsolosluk tarafından bir yıllığına verilmektedir, bu süre zarfından sonra tekrar çalışma izni yenilenmelidir. Fransa’da 90 günden fazla devam edecek bir çalışma planı olan kişinin oturum izni vizesine başvurması gerekmektedir. Bu izin için işverenin, iş sözleşmesini Fransa Çalışma Bakanlığı DIRECCTE’nin yerel birimine göndermesi gerekmektedir. DIRECCTE’nin onayladığı başvurular daha sonra Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi (OFII) tarafından değerlendirilir.  Her iki kurum tarafından onaylanan iş sözleşmesi, kişinin Türkiye’den başvuruda bulunduğu Fransa temsilciliğine gönderilir. Müracaatta bulunulan temsilcilik başvuru sahibini çağırır ve uzun süreli vize/çalışma vizesi evraklarını talep eder.

Uzun süreli çalışma vizesiyle Fransa’ya giden kişi oturum alabilmek için sağlık kontrolü randevusu almalı ve sağlık kontrolü belgesini ikamet adresinden OFII’ye göndermelidir. Fransa uzun süreli çalışma vizesi ilk olarak başvuru sahibi Türkiye'deki ikamet bölgesine göre başvurusunu Fransa Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna yapmalıdır. Daha sonra  kendisine Fransa'da istihdam sağlayacak olan işveren DIRECCTE'ye çalıştıracağı kişi ve kişiye refakat için gelecek aile bireylerinin bilgilerini içerir şekilde başvuru yapmalıdır. Fransız ulusal vizesi için Fransa Temsilciliğine sunulacak belgeler  aşağıda listelenmiştir;

  • Cerfa 14571 * 01 başvuru formu
  • Geçerli pasaport. Pasaportunuz vize veriliş tarihinden sonra en az üç ay süreyle geçerli olmalıdır, 10 yıldan eski olmamalıdır ve en az iki boş sayfası olmalıdır;
  • Banka hesap özeti veya banka mevduat hesabı
  • Konaklama bilgileri; tapu senedi veya kira sözleşmesi
  • Aile yanında kalınacaksa Cerfa 10798*03 formu
  • Sağlık sigortası
  • Çalışma izni 

Fransa’da çalışma izni başvurusunda bulunmak için Fransa’daki işverenin çalıştıracağı kişi için şahsen çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır. İşveren istihdam edeceği kişi için çalışma iznini aldıktan sonra çalışacak kişi Fransız ulusal vizesi için başvuru yapabilir. VLS-TS Fransa oturma izni vizesi kişilerin Fransa oturum izni için geçerlidir ve belirtilen süreyle kişinin Fransa’da çalışmasına izin verir. İstihdam sağlayacak kişi işin türüne göre çalışma iznine başvuru yapmalıdır:

Ø  Çalışan(en az 1 yıllık iş sözleşmesi);

Ø  Geçici işçi(1 yıldan az iş sözleşmesi);

Ø  Sezonsal işçiler;

Ø  Görevlendirilmiş çalışanlar(görevde çalışanlar);

Ø  Yüksek nitelikli işçiler(Avrupa Birliği Mavi kart);

Ø  Sanatçılar(sanatsal ve kültürel meslek);

Ø  Özel bir işyerinde geçici işçi.

VLS-TS vizesiyle elde edilen oturma izninin süresinin uzatılması için ilk yıldan sonra Fransa ulusal vize için başvuru yapılmalıdır. Serbest meslek sahibi girişimciler de Ulusal Fransız giriş vizesi için başvuru yapmalıdırlar. Oturma izni talebinden önce Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi’nden (OFII) sağlık kontörlü yapılmalıdır. Sağlık Kontrolü oturum izni almak için zorunludur. Fransa’da 3 aydan daha fazla kalmak için oturum izni talebinde bulunan kişilerin Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi’ne sağlık kontrol belgesinin temini için belirli prosedürler dahilinde sağlık kontrolünden geçmeleri gerekmektedir.

Oturum İzni İçin Gerekli Sağlık Kontrolü

Sağlık Formu için OFII belgesinin istek formu doldurulmalı ve formda vize numarası, Schengen bölgesine varış tarihi açıkça belirtilmelidir. Kimlik bilgilerinin belirtildiği pasaportun bir nüshası, Fransa Vizesinin bulunduğu sayfanın nüshası, Fransa’ya veya diğer Schengen bölgesinde bulunan ülkelere giriş damgasının bulunduğu sayfaların nüshası OFII’ye teslim edilmelidir. OFII bu belgeleri temin ettikten sonra dava dosyanızın ibraz belgesini, sağlık kontrolü için bildiriyi ve vize onayını kişinin Fransa’daki ikamet adresine göndermektedir. Sağlık kontrolü genel klinik muayenesi, akciğer grafisi ve aşı kontrolünü içermektedir. Sağlık kontrolünün sonunda oturum izni için mecburi sağlık kontrolü belgesi edinilmektedir.

Duyurular

Fransa Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Fransa temsilcilikleri Türkiye ve Fransa’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine ara vere...
2020-12-29 14:19:52

Fransa Konsolosluğu ve Fransa vize sonuçları hakkında bilgilendirme

Fransa İstanbul Başkonsolosluk Vize bölümü yapılacak olan kısa süreli Schengen vize başvurularını geçerli gördüğü durumlarda 3 iş g...
2020-12-29 14:18:46

Fransa'ya 48 saatte express vize

Fransa Konsolosluğu Türkiye, Endonezya ve Singapur vatandaşlarına 48 saatte express vize verilmesine ilişkin uygulama için çalışmaya başlad...
2020-12-29 14:16:40
Tüm Duyurular
Fransa Çalışma İzni