Fransa'da Üniversite Eğitimi

Fransa Üniversite Eğitimi

Fransa günümüzde dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerinden biridir. Fransa’da yükseköğretim kurumlarının sayısı oldukça fazladır. Fransa üniversite eğitimindeki çeşitlilik öğrencinin kendisine uygun eğitimi tercih edebilmesine olanak tanımaktadır. Fransa yükseköğretim kurumlar, Baccalauréat (Bakalorya) diplomasına sahip, kişinin kendi üniversitesinde gerekli koşulları yerine getirmiş olan her öğrenciye açıktır. Fransa üniversite eğitim sisteminin misyonu öğrencileri araştırmaya, analitik düşünmeye ve hızla gelişen teknoloji olanaklarından faydalanmaya teşvik eden yenilikçi bir düzeni temel almaktadır.

Fransa üniversite eğitim sistemi; üniversiteler, “Grandes Ecoles”ler, mimarlık okulları, sanat okulları ve uzmanlık okullarından oluşmaktadır. Fransa’nın geniş öğrenim ağı çok çeşitli diploma programları sunmakta; yükseköğretim kurumları öğretiminin niteliği kadar, uluslararası akademik diploma programlarını da önemsemektedir. Fransa dünyada en çok yabancı öğrenci ağırlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkedeki öğrencilerin %14’ünü yabancı öğrenciler oluşturmaktadır. Ülkedeki üniversiteler, yabancı öğrenciye, “savoir-vivre”, refah içinde yaşayabilme imkanı sunan bir şehirde uzun dönem oturma iznine sahip olabilme şansını da tanımaktadır. 

Fransa’da yükseköğretim görmek isteyen öğrenci uluslararası standartlara sahip Bakalorya diplomasına veya buna denk bir lise diplomasına sahip olmalıdır. Bu eğitime denk eğitim almayan öğrenciler bazı okullarda 1 yıl süre ile Baccalaureat eğitimine tabi tutulmaktadır. Bakalorya diploması için güncel koşullar Campus France’a danışılmalıdır. Fransa’daki uzmanlık okulları daha küçük ölçektedir, fakat birebir eğitim imkanı tanımaktadır. Uzmanlık okulları mühendislik, işletme, sanat, mimarlık, gıda gibi çok çeşitli alanların eğitim programlarını kapsamaktadır.

Yabancılar için Fransa'da üniversite eğitiminin ön koşulu DELF veya DALF sınavlarından geçerli bir puan alabilmektir. Fransa’da lisans düzeyinde yüksek eğitime başlamak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde lise ve dengi ortaöğretim diplomasına sahip olmak ve en az B2 düzeyinde Fransızca bilmek şartı aranmaktadır. Bazı okullar DALF C1 seviyesinde de Fransızca  dil bilgisi isteyebilmektedir. DALF ve TFC-DAP puanları üniversite başvuruları sırasında değerlendirilmektedir.

Öğrenci Türkiye’deki bir Fransız Lisesinden mezunsa (Ankara Tevfik Fikret Lisesi, İstanbul Notre Dame de Sion Lisesi, İstanbul Saint Benoit lisesi, İstanbul Saint Joseph lisesi, İstanbul Saint Michel Lisesi, İstanbul Galatasaray lisesi, İstanbul Sainte Pulchérie lisesi, İzmir Saint Joseph Lisesi ve İzmir Tevfik Fikret Lisesi) Fransızca dil bilgisi sınavları olan DALF veya TFC-DAP sınavlarından muaf tutulmaktadır.

Fransa’da her üniversitenin kendine özgü bir giriş koşulu vardır. Değerlendirme aşamasında okul, başvuruda bulunan yabancı ülke vatandaşının başvurduğu okula uygunluğunu, Fransızca bilgisini ölçmektedir. Fransa'daki üniversitelerde sınıf içi öğrenci eğitim potansiyelinin aynı seviyede olmasına özen gösterilmekte, böylece sınıf içi eşitsizliği engellemek amaçlanmaktadır. Fransa yükseköğretim kurumları kendi vatandaşları ve uluslararası öğrenciler arasında ayrım yapmaz. Fransa yasalarına göre kabul şartları,  diplomalar ve harç bedelleri eşittir. Fransa'da üniversite eğitimi ön kaydı için yabancı öğrenciler, Türkiye’deki Campus France ofisine randevu alarak başvuruda bulunmalıdırlar. Campus France'dan onay alan öğrenci vize başvurusunda bulunabilir. 

Fransa yüksek eğitim kurumlarında uzmanlaşmaya ağırlık verilmektedir. Mühendislik, hizmek sektörü gibi uzmanlaşma alanlarında okulun bağlı bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik ve coğrafi şartlarının etkisi vardır.  Fransa’nın her bölgesinde, çok sayıda uzmanlık alanıyla ilgili kaliteli eğitim verecek bir üniversite mevcuttur. Toulouse Fransa’nın uçak sanayisinin merkezidir ve dolayısıyla buradaki üniversiteler uçak sanayi konusunda uzmanlaşmıştır. Rhone-Alp bölgesi Fransa’nın ağır sanayisinin, kimya ve bilişim teknolojilerinin geliştiği bir merkezdir. Buradaki üniversite ve okullar buna bağlı olarak ilerleme kaydetmiştir. Sorbonne gibi büyük üniversiteler sıkı örgütlenmiş öğrenim grupları oluşturan mühendislik, sanat, turizm, sağlık gibi birçok konuda profesyoneller yetiştirmek üzere hizmet vermektedir.

Üniversite 1. sınıf, Tıp 1. sınıf (PCEM1) ve Hukuk Yeterlik sınıfına kayıtlarda Fransa diplomatik temsilciliklerince yürütülen bir prosedür söz konusudur ve ön kabul dosyaları (DAP) bu elçiliklerden mutlaka girilecek yıldan önceki yıl 15 Kasım tarihinden itibaren alınmaktadır. Lisans için ön kayıt Campus France üzerinden yapılmaktadır. Master için ise ilk olarak öğrenci, eğitim görmeyi planladığı okuldan başvuru formu talep etmelidir.

Fransa’da Master ve Doktora

2005 Avrupa Tavsiye kararlarından beri lisans, master ve doktora olarak yükseköğretim dereceleri belirlenmiştir.  Fransa’da master öğrenimi için öncelikle kişinin kendi ülkesinde ve yurt dışında 4 yıllık bir lisans programının mezuniyet belgesine sahip olma şartı aranmaktadır. Giriş koşulları, başvuru ve okula başlangıç tarihleri üniversiteye göre değişmektedir. Lisans düzeyinde eğitim dili İngilizce olan bölümlerin sayısı sınırlıyken; eğitim dili İngilizce olan master programlarının sayısı oldukça fazladır. Fakat lisans eğitimi için şart koşulduğu gibi master eğitimi için de öğrencinin (Fransız Lisesi mezunu değil ise) Fransızca yeterliliğini DALF, TFC gibi sınavlarla kanıtlaması zorunluluğu bulunmamakta, başvuracağı okulun kendi yeterlilik sınavı var ise geçerli puana sahip olması gerekmektedir. Master ve doktora programları için eğitim dili İngilizce olan okullarda İngilizce dil yeterliliği şartı aranmaktadır. Master ve doktora programlarında başvurular, öğrenci projelerinin orijinalliği ve ilgili literatüre olacak katkısı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Fransa’da 700’ün üzerinde İngilizce master programı bulunmaktadır. Lisansüstü programlarının arttırılması Fransız Devleti'nin yüksek eğitim istihdam politikalarındandır. Fransa’daki master ve doktora programlarının yetkinlik değerlendirme süreci not sistemine dayalı olarak işlememektedir. Fransa'da master ve doktora programlarında öncelik öğrencinin ilgili olduğu alanda akademik kariyerini belirleyebilmesi ve bu doğrultuda ilerleyebilmesine verilmiştir.

Fransa “Grandes Ecoles” 

Fransa yükseköğretimi; bilim ağını oluşturan, eğitimli teknisyen ve yönetici yetiştiren, eyalet tarafından yürütülen üniversiteler ile “Grandes Ecoles” (Büyük Ekoller),  olarak ifade edilen daha elit okullardan oluşmaktadır. Fransa’daki üniversitelerin çoğu devlet üniversitesidir ve harç ücretleri daha uygundur. Fransa “Grandes Ecoles” okullarının bir kısmı özel, bir kısmı devlete bağlıdır. Türkiye’deki özel üniversitelere denk gelen okullar ise çoğunlukla uzmanlık okullarıdır. Fransa "Grandes Ecoles"leri  Fransız yükseköğretiminin en saygı değer kurumlarıdır. Bir okulun "Grande Ecole" olarak kabul edilebilmesi için, 1973 yılında oluşturulmuş  "Conférence des Grandes Ecoles" derneğine üye olması gerekmektedir.

Fransa Üniversite Bursları

Fransa üniversite burslarının çoğunluğu Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yabancı hükümetler ile Fransız Büyükelçilikleri arasında mevcut işbirlikleri kapsamında verilen burslar ve “excellence” (üstün başarı bursu) gibi çeşitli burs seçenekleri bulunmaktadır. Campus France’ın internet sitesinde bulunan Campus Bourse arama motoru Fransa’da öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin finansman arayışını kolaylaştırmak için, Fransızca ve İngilizce olarak kullanılabilecek büyük bir arama motoru geliştirmiştir. Bu burs arama motoru sayesinde 600’ün üzerinde ulusal ve uluslararası burs için arama yapılabilmektedir.

Campus France Türkiye

Campus France Türkiye, Fransa Büyükelçiliğine bağlı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi bünyesinde elçiliğin Kültür Etkinlikleri birimine bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu hizmet Fransa’da yükseköğretim başvurusunda bulunacak kişilere yönelik geliştirilmiş; Fransa’da üniversite okumak isteyen kişilerin gidişlerini kolaylaştırmak üzere Türk ve yabancı öğrencilerin Fransa’daki eğitimleri süresince yapacakları işlemlerde rehberlik etme misyonunu taşımaktadır.

Campus France Türkiye, yabancı öğrencilerin Fransa’da alacakları eğitimde başarılı olacakları bir izlek belirlemelerinde, kendilerine en uygun eğitim kurumunu ve bölümü seçmeleri için danışmanlık hizmeti vermektedir. Campus France; diploma, sertifika gibi başarı belgelerinin kontrolünü denetlemekte; Fransa’da yüksek öğrenim görmek isteyen adayların dil seviyelerini ölçmekte ve Fransız yüksek eğitim kurumlarına ve konsolosluk birimlerine, adayın eğitim sürecini değerlendirme konusunda destek olmaktadır. Campus France Türkiye, yabancı öğrencinin Fransa’daki okullar için gerekli prosedürlerin tamamlanmasında öğrencilere yardımcı olmanın yanında; günlük hayat, konaklama, sigorta, yaşam giderleri, Fransız yüksek eğitim sistemi, diplomalar, bölümler, eğitim kurumları ve burslar konusunda da rehberlik etmektedir.

Campus France'ın sanat okulları için geliştridiği Campus Art ağına dahil olan, 60 Fransız sanat okulu için online başvuru da Campus France’ın resmi sitesinden yapılabilmektedir. Campus Art ağına üye olan üniversiteler, Lisans ve Master düzeyinde sanatla ilgili 200 öğretim programını öğrencilere sunmaktadır. Bu ağ sayesinde, 3 yıl sanat eğitimi almış adaylar, tek bir online dosya hazırlayarak Campus Art’a üye bütün eğitim kurumlarına başvuruda bulunabilmekte ve başvurularıyla ilgili tüm süreçleri ve sonucu online olarak takip edebilmektedir. Sanat ve mimarlık eğitimi için konsolosluğun internet sitesinden detaylı bilgi edinilebilmektedir.

Master seviyesinde yüzde yüz İngilizce programlar mevcut olsa da; Fransa’da lisans öğrenimi için başvuru yapacak öğrencilerde B2 seviyesinde Fransızca bilmek, bunu da dil sertifikalarıyla belgelemek koşulu aranmaktadır. Türkiye’den lisans eğitimi için Fransa’ya yapılacak olan müracaatların resmi tek bir prosedürü vardır. Bu prosedürde başlangıç olarak  öğrenci, Campus France’ın internet sitesinden erişebileceği online başvuru formlarını doldurmalıdır. Yabancı öğrencilerin okul tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Bu online prosedür  Campus France’ın resmi web sitesinden yapılmaktadır ve prosedür tamamen Campus France tarafından yürütülmektedir.

 • Bir sınava veya mülakata girmek veya eğitim programları kapsamında mesleki bir staj yapmak amacıyla Fransa’ya kısa süreli seyahat gerçekleştirmeyi planlayan öğrenciler Campus France’ın şart koştuğu prosedüründen muaf tutulmuşlardır.

Fransa'da Lisans ve Lisansüstü Öğrenim İçin Campus France Başvurusunun Tamamlanması;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci, Fransa'da lisans ve lisansüstü başvurularında ilk olarak resmi internet sitesinin ana sayfasından Procédure Campus France – Accès Pastel  TR. Campus France prosedürünü başlatmalıdır. İnternet üzerinden Campus France başvurusunda bulunan kişi şifre oluştururkenTürkçe karakter kullanmamaya ve şifresinin 8 haneli harf/rakamdan oluşturmaya dikkat etmelidir. Daha sonra açılan sayfada öğrenci adres bilgilerini eksiksiz şekilde tamamlamalıdır. 
 • Öğrenci TR ile başlayan bireysel başvurusu için verilen numarayı kaydetmelidir.
 • Daha sonra Campus France formu/dosyasına tıklayan öğrenci Campus France başvuru formunu gerçeği yansıtan beyanlarla ve eksiksiz olarak doldurmalıdır. Campus France formu dört bölümden oluşmaktadır;  Cursus (Eğitim geçmişi), Langues (Yabancı diller), Motivations (Motivasyonlarım)  ve Validation (Onay).
 • Cursus (Eğitim Geçmişi): Öğrenci almış olduğu eğitimin son üç yılına ait detayları bu bölümde belirtmelidir. Lise son sınıf öğrencileri 2, 3, 4. sınıf transkriptlerini; lise diplomalarını ve son sınıfa ait notlarını; Bakalorya diplomasına sahip öğrenciler Bakalorya sonuç belgelerini de belirtmelidir.

1. Cursus (Eğitim Geçmişi) bölümünde almış olduğunuz eğitimin son üç yılını belirtmeniz gerekmektedir.

 • Lise son sınıf öğrencileri 2 ve 3. Sınıf notlarının tamamını, 4. Sınıfın da ilk dönemine ait notlarını girmeleri gerekir. 
 • Üniversite öğrencileri üniversite diplomalarını ve notlarını, lise diplomalarını ayrıca lise son sınıfa ait notlarını belirtmelilerdir. Bakalorya sahipleri ise bakalorya sonuç belgelerini belirtmelilerdir.
 • Öğrenci  Frankofon Lise öğrencisiyse Lycée Francophone'i, değilse durumuna uygun liseyi işaretlemelidir.

2.  Test de langue (Dil Yeterliliği) bölümünde,  Fransızca ve/veya İngilizce dil yeterlilik bilgileri girilmelidir.

3.  Motivations  (Motivasyonlarım) bölümünde öğrenci akademik hedeflerini, motivasyonlarını detaylı şekilde belirtmelidir. Fransa'daki üniversiteler başvuruları değerlendirirken beyan ettiği bilgileri göz önünde bulundurmaktadır.

4. Validation (Dosya Onayı) bölümünde, öğrenci beyan ettiği bilgileri mutlaka kontrol etmelidir. Dosya onaylandıktan sonra değişiklik yapılması mümkün değildir.  

Bütün adımları izleyen öğrenci  Mes démarches (başvurularım) bölümüne geçerek, başvuru yapacağı yükseköğretim kurumlarını seçmelidir (en fazla 3 okul).

Fransa Bologna Süreci

2005 Bologna kararları ile yükseköğretimi çevreleyen önceki 2+3 modelinden 3+2 modeline geçilmiştir.  Fransa Bologna süreciyle daha fazla uluslararası açılımların yapılması, bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesi ve iş dünyası ile doğrudan bağlantılar kurulması, öğrencilerin bir ya da iki dönem yurt dışında öğrenim görebilmesi hedeflenmiştir. Günümüzde Bologna kararları ile önemli gelişmeler kaydedilmiş, uluslararası eğitimin niteliği artmıştır. Bologna süreci kapsamında yabancı öğrencilere eğitim kolaylığı, ECTS kredisi sağlanmaktadır. Paralel giriş sitemi sayesinde yabancı öğrencilerin yurtdışı öğreniminden edindiği transkriptin kendi ülkesinde de geçerli olmaktadır.

Fransa Üniversite Ücretleri

Uluslararası ve Fransız öğrenciler için devlet üniversitelerinde 175 ile 550 avro arasında değişen yıllık bir eğitim harcı  talep edilirken; özel okullar ve Grands Ecoles’lerde bu ücret 15.000 euroya kadar çıkmaktadır.

Fransa’da Konaklama

Üniversite öğrencilerinin Fransa'da konaklama için pek çok seçeneği bulunmaktadır.  Devlet ve özel yurtlar tek kişilik stüdyo tipi odalardan oluştuğu için konforlu ve derslere yoğunlaşmaya elverişlidir. Fransızcasını geliştirmek isteyen yabancı öğrenciler aile yanında kalabileceği gibi ev arkadaşı da edinebilirler.  Fransa’da konaklama ücretleri bölgesine, öğrencinin taleplerine ve daireye göre değişiklik göstermektedir; ortalama olarak 200 ile 1.000 euro arasında değişmektedir.

Fransa hükümeti Fransa’da okuyan yabancı öğrencilere pek çok konuda imtiyaz tanımaktadır, bunlardan biri yabancı öğrencilerin konaklama ücretleridir. Fransa’da 1 yıllık oturma izni sahibi öğrencilerin kirasının 1/3’ünü devlet karşılamaktadır.

Başvurulan bölüme, öğrenim süresine, okulun özel olup olmamasına göre yıllık eğitim harcı belirlenmektedir. Özel okullar için yıllık kayıt ücretleri çok değişken olabilmektedir.  Okul harç ücretlerine konaklama, zorunlu sağlık sigortası, yemek gibi temel masraflar dahil değildir. Devlet yurtları için her bir öğrenciye tek kişilik oda verilmekte olduğu için apart gibidir, öğrenci yurtları konaklama için en uygun seçenek olsa da öğrenci yurtlarına çoğunlukla burslu öğrenciler kabul edilmektedir. Fransa üniversitelerinde yabancı öğrencilerle Fransız öğrenciler aynı statüde kabul edilmekte, Fransa Devleti'nin Fransız öğrencilere tanıdığı tüm imkanlardan yararlanabilmektedirler. Fransa’da yabancı öğrenciler, Fransız öğrencilerle aynı harç ücretini ödemekte, aynı eğitim seviyesinde olan öğrenciler, etnisite ayrımı yapılmadan aynı öğrenim gruplarında bulunmakta ve yurtlarda aynı ücretlerle barınabilmektedirler.

Fransa’da Dil Eğitimi

Fransa’da 1 yıla kadar çok farklı seçeneklerde dil eğitimi programları vardır. Dil eğitimi için okulun web sitesinden online ön kayıt yaptıran yabancı öğrenciler daha sonra okulun göndereceği kabul mektubuyla vize başvurusunda bulunmalıdırlar. Campus France’ın lisans ve lisansüstü başvurularının dışında dil eğitimi için sunduğu online başvuru imkanı da okulların ve vize bölümünün cevap verme sürecini önemli ölçüde hızlandırmaktadır. Campus France'ın internet adresindeki online katalogtan Fransa’daki dil okullarına erişilebilir.

Fransa’da Öğrencilere Çalışma İzni

Fransa’daki yabancı öğrenciler 1 yıllık oturum izinlerini aldıklarında çalışma iznine de sahip olmaktadırlar. Her yabancı öğrenci,  oturum iznini aldıktan sonra yıllık çalışma süresinin %60’ını aşmamak koşuluyla Fransa Çalışma İznine Sahip olabilmektedir. Fransa'da öğrencilere çalışma izni haftada 20 saate kadar verilmektedir.

Fransa Üniversite Başvurularında İzlenecek Adımlar

Fransa üniversite başvurularında lisans düzeyinde bir üniversitede okumak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının ilk olarak TCF-DAP Fransızca dil yeterliliği sınavına girmesi gerekmektedir. Bu prosedürden Türkiye’deki Fransız liselerinden mezun olanlar muaf tutulmuştur. Fransa’da öğrenim görmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya Avrupa Birliği üye devletlerinin haricinde olup Türkiye’de ikamet iznine sahip üçüncü ülke vatandaşlarının ayrıca;

 1.  Campus France sitesine kayıt olması;
 2.  “Başvurularım” bölümünden en fazla 3 üniversiteden oluşan tercih listesi belirlenerek son tarihe kadar online olarak başvurusunu onaylaması  (Sadece 1 Eğitim Programı/Bölüm ve bölümün okutulduğu 3 üniversiteye başvuru yapılmaktadır)
 3. Başvuru ücreti son başvuru tarihine kadar, Garanti Bankası’na Campus France’ın hesabına, Campus France işlem harcını yatırması
 4. Bölüme ve okula göre değişen evraklar hazırlanıp Campus France merkezine iletmesi  gerekmektedir.
 5. Campus France harcı ödendikten sonra öğrenci, Campus France yetkililerinin yaptığı mülakata girmelidir. Bu mülakkatta amaç öğrencinin Fransa’daki eğitim planını, motivasyonlarını, geçmişte yaptığı projeleri, katıldığı programları anlatma fırsatı tanımaktadır. İngilizce programlara başvuran öğrenciler de başvurdukları okullara göre değişen dil belgelerini temin etmelidirler.
 6. Campus France mülakatının yapılması ve ön kabul belgesinin gelmesinin ardından öğrenci vize başvurusunda bulunabilir.

Fransa Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Ek Evraklar;

 • Uluslarası geçerli nüfus müdürlüğünden alınacak Doğum Kayıt Örneği
 • Başvuruda bulunacak lise son sınıf öğrencileri önceki yılların ve son sınıfın birinci dönemine ait Fransızca  ya da İngilizce transkript aslı
 • Campus France harcının yatırıldığına dair banka dekontunun aslı
 • Türkiye’de üniversite giriş sınavına girmiş olanların sonuç belgesi ve yeminli tercüman tarafından çevirisi
 • Türkiye’de üniversitede okuyanlar için öğrenci belgesi

Fransa’daki Üniversiteler

Fransa’daki belli başlı üniversiteler aşağıda listelenmiştir;

Universite de Provence, Aix-Marceille

Ağırlıklı olarak yabancı diller, edebiyat ve Fransız dilbilimi; Avrupa Asya Dilleri ve kültürleri, felsefe; psikoloji; sosyoloji; tarih, coğrafya, arkeoloji ve etnoloji, matematik, bilgisayar bilimi, fizik, kimya, biyoteknoloji, jeoloji, neurosciences alanlarında eğitim verilmektedir. 

Universite d’Angers

1971’de kurulan okulun, Angers (Belle-Beille, St Serge, Santé)’de 3 kampüsü bulunmaktadır. Cholet’de ise bir bölümü bulunmaktadır.5 departmanı bulunan teknoloji enstitüsü ile ESTHUA (Etudes Supérieures de Tourisme et d’Hôtellerie d’Angers) ve ISTIA (Institut des Sciences et Techniques pour l’Ingénieur d’Angers) adlarında iki ayrı üniversite departmanı bulunmaktadır. 

Universite Bordeaux Sciences et Technologie

1968 senesinde kurulan okul 12.000 öğrenci kapasitesiyle 5 ana dalda eğitim  vermektedir. Bu alanlar; matematik ve bilgisayar bilimi, fizik, kimya, biyoloji ile toprak ve denizcilik bilimi. Atlantik Okyanusuna çok yakın bir mesafedeki Universite Bordeaux Sciences et Technologie, Fransa’nın en büyük kampüsü olmakla kalmayıp, Avrupa’nın da en büyük kampüslerinden biridir. 

Universite de Bretagne, Occidentale Brest

1970 yılında öğretim hayatına başlayan Université de Bretagne Occidentale, LMD(Lisans, Master, Doktora) sistemindeki bütün programlarda gelişmiş altyapıya sahiptir. Lisans programı kapsamında 6 dalda (Yabancı Diller ve Edebiyat, Hukuk Yönetimi, Sosyal Bilimler, Fen-Teknoloji-Sağlık), Yüksek Lisans Programında 5 dalda (Beden Eğitimi, Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimi, Fen-Teknoloji-Sağlık, Ekonomi-İdare), araştırma veya profesyonele yönelik master alanlarında 5 dalda (Yabancı Diller ve Edebiyat, Sosyal Bilimler, Okyanus ve Kıyı Bilimleri, Hukuk Yönetimi-Ekonomi-İdare ve Fen-Teknoloji-Sağlık) lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. 

Universite de Caen Basse, Normandie

1432’de kurulmuş oldukça köklü bir üniversite olan Université de Caen Basse-Normandie, hukuk, ekonomi ve yönetim, güzel sanatlar ve sosyal bilimler, yaşam bilimleri ve sağlık ile fen ve teknoloji alanlarında 300 ulusal diploma programına sahiptir. Pôle Universitaire Normand and of the Polytechnicum de Normandie üyesi olan okul, Avrupa’nın batı kıyılarında konuşlanmıştır ve Paris ile Mont- Saint Michel arasındadır.

Universite de Savoie, Chambery

1979 senesinde kurulan okul, Chambery, Le Bourget ve Annecy’deki üç kampüsü ile 550 eğitim ve araştırma fakültesine sahiptir. Universite de Savoie, Chambery,  Güzel sanatlar fakültesi, edebiyat ve yabancı diller (İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, tarih, felsefe, psikoloji ve sosyoloji), ekonomi ve hukuk fakültesi (hukuk, kamu yönetimi), işletme fakültesi (yönetim, pazarlama, turizm, otel işletmeciliği, ulaşım ve uluslararası ticaret), mühendislik fakültesi, temel bilimler fakültesi (matematik, fizik, kimya, bilgisayar bilimi, elektronik, elektroteknik ve otomasyon) ile coğrafya, yaşam bilimleri, toprak bilimleri, beden eğitimi ve atletizm.

Universite d’Auvergne Clermont, Ferrand

1806 yılında, ikiyüzyıl öncesinde ilk olarak tıp eğitimi amacıyla kurulmuş okul, 1976’da Université d’Auvergne olmuştur. Eczacılık, dişçilik, hukuk ve adli tıp, ekonomi, siyaset, yönetim ve teknoloji alanlarında 60’dan fazla ulusal diploma programı sunan oldukça kapsamlı bir enstitüdür. 2.500’ü yabancı, 13.000 öğrenci kapasitesine sahiptir.

Universite Jean Mouling, Lyon

%12’si yabancı, 20.000 öğrencisi bulunan Université Jean Moulin Lyon 3, sosyal bilimler dallarında yoğunlaşmıştır. Okulun bünyesinde işletme yönetim ve teknoloji enstitüleri (IUT) ile hukuk, yabancı diller, edebiyat, tarih, coğrafya, bilgi-iletişim ve felsefe fakülteleri bulunmaktadır. Araştırma üzerinde yoğunlaşmıştır ve 5 ayrı kıtada 300’ün üzerinde üniversite ile ortak bir ağ kurmuştur. 

ESIGELEC Mühendislik Okulu

1901’de kurulan ESIGELEC şimdi, eğitim, araştırma ve gelişim, uluslararası ve endüstri ilişkileri bölümlerinde uzmandır. Ortalama toplam 1480 öğrenciye, 300 öğretmene istihdam sağlamaktadır.  ESIGELEC’te proje bazlı eğitim ağırlıktadır.

ESIGELEC Lisans Bölümleri

 • Elektronik Telekomünikasyon Sistemleri
 • İletişim
 • İşletme Mühendisliği
 • Finans Mühendisliği
 • Ağ Mimarısı ve Güvenlik Ağları Mimarisi
 • İliştirilmiş sistemler mühendisliği
 • Otomasyon ve Endüstriyel Robotbilimi
 • Elektrik Mühendisliği ve transports
 • Mekatronik ve Elektrik Mühendisliği
 • Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Biyomedikal Mühendislik

ESIEGELEC ROUEN’in yanında bulunup, Paris’e bir saat uzaklıktadır, tren ve karayoluyla çok kolay ulaşılabilir. Normandiya’nın başkenti ve Fransa’daki en büyük 5. limanı olduğundan Rouen tam bir ticaret merkezidir ve yarım milyon insan burada yaşamaktadır. Rouen anıtlar ve sanatlarla dolu bir şehirdir. Ayrıca Güzel Sanatlar Müzesi’nin Paris dışındaki en büyük Impressionist art koleksiyonu da vardır. 

Toulouse Business School – Fransa

Toulouse İşletme Okulu global diploma imkanı sunmaktadır. Fransa’nın Paris’ten sonra ikinci büyük şehrinde, Toulouse’da yer alan okul, akademik başarı isteyen öğrencilerine eğitimin dışında şehrin hem ekonomik hem de kültürel zenginliğini sunmaktadır. İşletme ve Yönetim alanında uzmanlaşan okul; Uluslararası Yönetim, e-Yönetim, Emlak Yönetimi ve Gıda Sektörü Yönetimi gibi lisans programlarının yanı sıra; Master, MBA ve CPA gibi programları da sunmaktadır.

ISC Paris School of Management – Fransa

1963 yılında Paris’te kurulan ISC Paris, yönetim ve işletim alanları ağırlıklıdır. Fransa’da saygın bir öğretim simgesi olan “Grandes Ecoles” sistemine kayıtlı olan okul aynı zamanda sadece 30 okulun kayıtlı olduğu “Conférence des Grandes Ecoles” üyesidir. Aynı zamanda Master diploma programları Fransız Eğitim Bakanlığından onaylı olmakla beraber okul uluslararası sertifikalar elde etmek için çalışmalarına devam etmektedir. Konumu dolayısıyla ISC  23 ana bölüme ayrılan İşletme ve Yönetim bölümlerinde iddialı olan okul, 47 farklı ülkede 137 anlaşmalı okulla hem lisans dahilinde hem de lisansüstü öğrencilere çeşitli imkanlar sunmaktadır. Programların dili İngilizce ve Fransızcadır, fakat Uluslararası Bilim Master’ı ve MBA bölümleri sadece İngilizce olarak sunulmaktadır.

Duyurular

Fransa Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Fransa temsilcilikleri Türkiye ve Fransa’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine ara vere...
2020-12-29 14:19:52

Fransa Konsolosluğu ve Fransa vize sonuçları hakkında bilgilendirme

Fransa İstanbul Başkonsolosluk Vize bölümü yapılacak olan kısa süreli Schengen vize başvurularını geçerli gördüğü durumlarda 3 iş g...
2020-12-29 14:18:46

Fransa'ya 48 saatte express vize

Fransa Konsolosluğu Türkiye, Endonezya ve Singapur vatandaşlarına 48 saatte express vize verilmesine ilişkin uygulama için çalışmaya başlad...
2020-12-29 14:16:40
Tüm Duyurular
Fransa'da Üniversite Eğitimi